วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

"ประชาชาติ" ร่วมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

(24 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และ รองโฆษกพรรคประชาชาติ และที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่า 

"วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เป็น วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า สาเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น และควันจากไฟป่าก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เองทั้งต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นเป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด คงจะเห็นได้จากข่าว รวมถึงความพยายามป้องกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าเกิดไฟป่าขึ้นที่ใด มักทำให้พื้นที่บริเวณนั้นและใกล้เคียงประสบปัญหาที่ตามมาด้วย นั่นคือ ฝุ่นควันของไฟป่าที่อาจจะส่งผลกระทบสุขภาพ"

.
"เราทุกคน ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า และยังจะช่วยป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครับ" นายมนตรี ระบุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น