วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“จูฟะห์-วรลักษณ์ ศรีสอาด” สานสัมพันธ์พลังสตรี เพื่อสรรสร้างสังคม

 
(17 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์การเรียนรู้ ประชาชาติ (Learning Center) ซอยรามคำแหง 59 กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 16.30. ที่ผ่านมา คุณจูฟะห์-วรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้บริหารศูนย์อาหารฮาลาล ราม59 มินิพลาซ่า ซอยรามคำแหง 59 กรุงเทพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มสตรี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังสตรี เพื่อสรรสร้างสังคมโดยเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางวรลักษณ์ ศรีสอาด ระบุว่า สตรี คือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม กิจกรรมในวันนี้ เป็นการประสานงานความร่วมมือ และการสร้างพลังเครือข่าย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญให้เกิดสภาพแวดล้อมของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบครอบคลุมและการสร้างพลังให้กับสตรีทุกคน ปัจจุบัน บทบาทของสตรี ได้ถูกยกให้เป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องของสังคมการหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านนโยบายของภาคประชาชน รวมถึงการสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและสังคมในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรม ตลอดทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานางวรลักษณ์ ศรีสอาด กล่าว

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น