วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่ตอบโจทย์ ไม่แก้ปัญหา! “สามารถ” เผยหลายฝ่ายหนักใจร่างรัฐธรรมนูญ


นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยจะได้ส่งหนังสือตอบกลับไปยังกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงเรื่องความเห็นของร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้ สมาชิกของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ตอบโจทย์ ไม่แก้ปัญหาอะไร แถมจะสร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นด้วยหากมีการประกาศใช้ เพราะบางเรื่องที่กรรมาธิการยกร่างฯ เขียนขึ้นมาเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อทดลองใช้ อาจจะส่งผลทำให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งขาดเสถียรภาพ นายกฯ ไร้ภาวะความเป็นผู้นำ องค์กรอิสะที่ตั้งขึ้นมากลายเป็นองค์กรจับผิดมากกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบ สุดท้ายประเทศไปต่อไม่ได้ และจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ท้ายที่สุดก็จะมีการใช้วิธีพิเศษ ใช้อำนาจนอกระบบฉีกรัฐธรรมนูญกันอีก แล้วก็กลับมาเริ่มร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อีก เป็นวงจรแบบนี้ไม่จบสิ้น ถือเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างมาก โดยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดหลักการของประชาธิปไตย เคารพสิทธิและศรัทธาในอำนาจอธิปไตยของประชาชน โดยเราจะไม่ลงในรายละเอียดว่ากรรมาธิการยกร่างฯ ต้องแก้ไขในมาตราใด เพราะเท่ากับว่าเรายอมรับในหลักการ แต่ขอให้พิจารณาและทบทวนหลักการสำคัญๆ ที่ทุกฝ่ายสะท้อนไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นปัญหา เพื่อให้อำนาจอธิปไตยยึดโยงกับประชาชน ปล่อยให้กฎหมายพัฒนาไปตามความเป็นจริง เพราะเมื่อรัฐบาลบริหารประเทศครบสี่ปี ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อเปลี่ยนรัฐบาล ขณะที่ตัวแทนของประชาชนต้องยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งเข้ามา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น