วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เทปบันทึกภาพ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฯ แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน กรณีลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้งเทปบันทึกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฯ แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน กรณีลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง


1. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์  รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/896964530363550/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/pmmfNM31HlU


พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


2. นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/896972257029444/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/ZP_PZfyF2Zgนายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


3. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/896990947027575/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/AI9wmYM0ceI#TV24 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


4. พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/896994133693923/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/pOIcBBFboCs#TV24 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


5. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย6. นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/896992717027398/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/PhUL9UyNiwE#TV24 นายภราดร ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


7. นายไชยา พรหมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/897058517020818/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/9cpSKhaI_a8#TV24 นายไชยา พรหมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


8. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/897072633686073/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/G5qp2bAFLQM
#TV24 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


9. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/897028817023788/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/BVDJM_S0gQ4


#TV24 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


10. นายวิทยา บุรณศิริ  อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/897020273691309/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/O5GdwXN6ivg#TV24 นายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


11. ผศ.ดร.จารุพรรณ กุลดิลก อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทยFacebook TV24 - https://www.facebook.com/tv24official/videos/vb.742693512457320/897025037024166/?type=2&theater
Youtube TV24 - https://youtu.be/r0TA5enBg7E#TV24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดคดีถอดถอน อดีต ส.ส. 248 คน ที่ร่วมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง - 15 กรกฎาคม 2558
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 15 กรกฎาคม 2015


12. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยYoutube TV24 - https://youtu.be/DhYRth9e_ng


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น