วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-มูลนิธิคอนราด เสวนา Building a German Constitution: the electoral system


#‎TV24‬ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนา ในหัวข้อ "Building a German Constitution: the Electoral System" โดยมีวิทยากรจากเยอรมนีมาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มาร่วมงาน ณ โรงแรมสุโกศล

Dr. Jur. jörg Menzel กล่าวในงานเสวนาในฐานะวิทยากรว่า "ในเยอรมัน ใจความสำคัญในมาตรา20 คือการกำหนดว่าเราจะมีประชาธิปไตยโดย ประชาชนใช้สิทธิผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นเอง ศาลรธน.จึงเป็นศาลที่สำคัญมาก เพราะเรามีการตีความให้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้อย่างมั่นคง ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่หลักสำคัญคือการปกป้องรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันประสบความสำเร็จมาก เพราะได้รับการยอมรับจากสาธารณะในเรื่องการทำงาน หลักการของการเลือกตั้งต้องมีความเสมอภาค ซึ่งจะสะท้อนถึงคนที่ได้รับเลือกไปโดยเสียงข้างมาก สิ่งที่จะปกป้องเสียงข้างมาก คือการที่มีผลคะแนนออกมาชัดเจน อย่างเช่นการเลือกตั้งในอังกฤษ ขนาดของเขตเลือกตั้งต้องสะท้อนประชากรในพื้นที่นั้น อยู่ตามกำหนดของศาลรธน.ในการคำนวณของผู้ใหญ่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดในทุกกระบวนการต้องมีความโปร่งใสต่อสาธารณชนตรวจสอบได้ ถึงใช้ระบบคอมฯต้องพิมพ์ผลแจกภายหลังเลือกตั้ง สิทธิของผู้พิการ เขามีสิทธิเข้าถึงการเลือกตั้งได้ทุกอย่าง อาจจะเป็นทางไปรษณีย์ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญในเยอรมัน สำหรับการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ คือการแบ่งครึ่งหนึ่งจากสภาแรก และอีกครึ่งมาจากสภาที่สอง หลักการของพรรคการเมือง คือการสะท้อนเจตจำนงของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเยอรมันในปัจจุบัน หากพรรคการเมืองใดใช้การเลือกตั้งบั่นทอนหรือทำลายประชาธิปไตย จะได้รับการคว่ำบาตรจากเรา"

ทางด้าน อ.เอกชัย ไชยนุวัติ นักวิชาการที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยว่า "ปัญหาของประเทศไทยวันนี้ ก็คือเราไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตั้ง"

1 ความคิดเห็น: