วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เผยผลสำรวจ เศรษฐกิจไทย แย่กว่าเดิม


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เศรษฐกิจระดับครัวเรือนเป็นอย่างไร ในปัจจุบัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,143 คน พบว่า

ประชาชนร้อยละ 42.1เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันย่ำแย่กว่าเดิม รองลงมาร้อยละ 38.4 เห็นว่าแย่เหมือนเดิม และประชาชนร้อยละ 63.1 ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน
   
เมื่อถามถึงรายได้ในแต่ละเดือนว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 42.8 ระบุว่ามีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเก็บออม รองลงมาร้อยละ 37.5 ระบุว่ารายได้ไม่เพียงพอ ต้องกู้ ต้องหยิบยืม
   
สำหรับความเครียดกับเรื่องการเงินของครอบครัวในปัจจุบันพบว่า ประชาชนร้อยละ 40.5 ระบุว่าเครียด
   
เมื่อให้เปรียบเทียบสำนวนไทยกับสภาพการเงินในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 ระบุว่าสภาพการเงินของตนเองตรงกับสำนวน “พออยู่พอกิน” รองลงมาร้อยละ 29.4 ตรงกับสำนวน “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” และ ตรงกับสำนวน “อดมื้อกินมื้อ” และ“เหลือกินเหลือใช้” ที่ร้อยละ 1.4  
   
ส่วนความเห็นต่อการบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ประชาชนร้อยละ 17.4 ระบุว่า “น่าผิดหวัง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น