วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

"วัฒนา" ยื่นศาลปกครอง เพิกถอนคำสั่งคสช.ห้ามออกนอกราชอาณาจักร


นายวัฒนา เมืองสุข อดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เดินทางมายังศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะ ยื่นฟ้อง พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. )ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคสช.ฉบับที่ 21/2557 ที่ห้ามบุคคลจำนวน 155 คน เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากประกาศเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นประกาศที่เลือกปฏิบัติ การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ห้ามเดินทางและการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้เดินทางหรือไม่ เกิดขึ้นตามอำเภอใจของผู้ออกคำสั่งมีขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเมือง และถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง ซึ่งเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายยระหว่างประเทศและขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

นายวัฒนากล่าวว่า ตนมาเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคสช. ในคำสั่งเรื่องการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในการเดินทาง ถือเป็นสิทธิส่วนตัวที่สหประชาชาติเองก็รับรองไว้ การจะจำกัดสิทธิได้ต้องเป็นกรณีภัยต่อความมั่นคง เรื่องสุขอนามัย(โรคติดต่อ) แต่คำสั่งของคสช.นั้นหวังผลทางการเมือง และตนถูกนำมาใช้ต่อรองทางการเมือง คือ สั่งห้ามตนเดินทางไปต่างประเทศเพราะวิจารณ์นายกรัฐมนตรี

ส่วนกรณีผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่าการเดินทางของกลุ่มพรรคเพื่อไทยไปต่างประเทศ จะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น นายวัฒนา ระบุ ท่านเป็นผู้ใหญ่ของให้คิดก่อนจะกล่าวออกมา ถ้าจะเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องติดต่อคสช.เพื่อให้มีหลักฐาน ใช้การสื่อสารทางออนไลน์ได้ ส่วนที่ผบ.ทบ.กล่าวว่าขอมาก็ให้ไปนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะตนขอเดินทางไปติดต่อสถานศึกษาให้บุตร ก็ไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ผบ.ทบ.ตรวจสอบก่อนที่จะกล่าวออกมา

อย่างไรก็ตาม ได้ฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่า สังคมไทยปกครองด้วยกฎหมาย คำสั่งที่ออกมาต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ยึดนิติธรรม ตนจึงมาแสวงหาความยุติธรรมจากศาล ศาลจะพิจารณาอย่างไรอยู่ที่ดุลพินิจของศาล ตนไม่ได้ขอไต่สวนฉุกเฉิน เพราะยังไม่มีภารกิจที่ต้องการเดินทาง จึงขอผ่านช่องทางปกติและให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ทั้งนี้นายวัฒนากล่าวด้วยว่า ตนไม่มีกำหนดการเดินทางไปงานวันเกิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 26 กรกฎาคม นี้
1 ความคิดเห็น:

  1. ไปเพิกถอนทำไม? ประเทศกำลังตกต่ำอยู่ดีๆ / ประเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าพวกยึดอำนาจเป็นคนเลวหรอก!

    ตอบลบ