วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

'เรืองไกร' ร้องผู้ตรวจฯ สอบ 'มีชัย' ทำผิดขั้นตอนร่างฯรธน.


ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายธาวิน อินทรจำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบและยื่นเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยกรณีที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ไม่ได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 39/1 บังคับไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่เป็นร่างฯ เบื้องต้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะหรือไม่

โดย นายเรืองไกรกล่าวว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 39/1 วรรคสอง ได้บัญญัติว่าระหว่างจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ กรธ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประชาชน แต่จนกระทั่งวันที่ 29 ก.พ. 2559 ที่กรธ.มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ไม่พบว่า กรธ.มีการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งคล้ายกับการสรรหา พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อปี 2545 ที่คณะกรรมการสรรหาเปลี่ยนวิธีการสรรหา ในรอบที่ 6 ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยว่าการสรรหานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเมื่อ กรธ.ไม่มีการออกหลักเกณฑ์วิธีการการรับฟังความคิดเห็น ย่อมถือว่าดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงขอให้วินิจฉัยเพิกถอนร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ กรธ.นำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เพราะห่วงว่าถ้าปล่อยจนถึงการทำประชามติ จะสร้างความเสียหายและสูญเสียงบประมาณ

นอกจากนี้ นายเรืองไกร ยังกล่าวถึงการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้วินิจฉัยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ และจากกรณีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาว่าคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการทหารชอบด้วยกฎหมายว่า ตนได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วว่า กรณีดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดียังไม่สิ้นสุด ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุติเรื่องไว้ก่อน ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เป็นอะไร จะรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้าในอนาคตมีการเลือกตั้ง และนายอภิสิทธิ์ลงนามรับรองในการส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ก็คงต้องมาถกเถียงกัน และตนอาจต้องยื่นให้ กกต.พิจารณากันใหม่.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น