วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

“วันชัย บุนนาค” ยื่นร้อง DSI เร่งสอบคดีกรุงไทยอย่างเป็นธรรม สร้างความกระจ่างแก่สังคม


ทนายวันชัย บุนนาค นักวิชาการด้านกฎหมาย เข้าเรียกร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้รื้อคดีกรุงไทยปล่อยกู้กลุ่มบริษัทกฤษดานครเพื่อความเป็นธรรมต่อกลุ่มพนักงานกรุงไทยที่ถูกจำคุกและสร้างความกระจ่างแก่สังคม

14 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. นายวันชัย บุนนาค นักวิชาการด้านกฎหมาย มาพบผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประกอบการกล่าวโทษเพิ่มเติมไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ในประเด็นหลักๆ พร้อมมอบเอกสารประกอบคดีให้พนักงานสอบสวนฯ โดยขอให้พนักงานสอบสวนทำการรวบรวบพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงตามเส้นทางการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และทำการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ ของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และข้อสำคัญในคดีอาญานั้น ต้องดูเรื่อง “เจตนาทุจริต” ด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง นายวันชัยฯ จึงให้มาให้ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อัยการที่ร่วมสอบสวน และเห็นถึงความเข้มแข็ง และความตั้งใจทำงานจากการที่เรียกตนมาสอบสวนและส่งมอบพยานหลักฐานในครั้งนี้


“วันชัย บุนนาค” ยื่นร้อง DSI เร่งสอบคดีกรุงไทยอย่างเป็นธรรม
#TV24 ทนายวันชัย บุนนาค นักวิชาการด้านกฎหมาย เข้าเรียกร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้รื้อคดีกรุงไทยปล่อยกู้กลุ่มบริษัทกฤษดานครเพื่อความเป็นธรรมต่อกลุ่มพนักงานกรุงไทยที่ถูกจำคุกและสร้างความกระจ่างแก่สังคม14 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. นายวันชัย บุนนาค นักวิชาการด้านกฎหมาย มาพบผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประกอบการกล่าวโทษเพิ่มเติมไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ในประเด็นหลักๆ พร้อมมอบเอกสารประกอบคดีให้พนักงานสอบสวนฯ โดยขอให้พนักงานสอบสวนทำการรวบรวบพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงตามเส้นทางการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และทำการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ ของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และข้อสำคัญในคดีอาญานั้น ต้องดูเรื่อง “เจตนาทุจริต” ด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง นายวันชัยฯ จึงให้มาให้ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อัยการที่ร่วมสอบสวน และเห็นถึงความเข้มแข็ง และความตั้งใจทำงานจากการที่เรียกตนมาสอบสวนและส่งมอบพยานหลักฐานในครั้งนี้
โพสต์โดย TV24 สถานีประชาชน บน 14 มีนาคม 2016


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น