วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

"เพื่อไทย" แถลงการณ์ คสช.คุมตัว "วรชัย" ละเมิดสิทธิมนุษยชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สุทรปราการ ได้ทหารเข้าคุมตัว เพื่อนำตัวไปปรับทัศนคติ ล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ เมื่อเวลา 22.30น. เรื่อง การควบคุมตัวนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยปรากฏว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 น. ได้มีกำลังทหารเข้าควบคุมตัวนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ณ บ้านพักเลขที่ 555/340 หมู่บ้านเลอร์นีโอ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ การเข้าควบคุมตัวดังกล่าวนำโดย พ.อ.อาทิตย์ ดีประเสริฐ เสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งนำกำลังทหารเข้าควบคุมตัว นายวรชัยฯ ขึ้นรถตู้สีขาวหมายเลขทะเบียน กข 4878 ปราจีนบุรี เดินทางออกจากบ้าน โดยไม่ทราบจุดหมาย
  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น พรรคเพื่อไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และกังวลอย่างยิ่งต่อการจับกุมตัว พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การดำเนินการโดยใช้กำลังทหารที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล เข้ามาควบคุมตัวนายวรชัยฯ นั้น มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาล เพื่อเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  ขอให้ปล่อยตัวนายวรชัยฯ ทันที หากนายวรชัยฯ กระทำผิดกฎหมายใด ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มิใช่เข้าจับกุมที่ไร้ซึ่งข้อกล่าวหา/ไร้ความชัดเจนเช่นนี้ การกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการเข้าจับกุมตามอำเภอใจของรัฐบาลและ คสช. อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง อีกทั้งยังขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอีกประการหนึ่งด้วย

2.  ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพราะที่ผ่านมานับแต่การยึดอำนาจในปี พ.ศ. 2557 นักการเมือง/นักวิชาการ/สื่อมวลชน/นักศึกษา/และประชาชน ได้ถูกจับกุมตัวโดยใช้การกระทำที่อ้างว่าเพื่อ “ปรับทัศนคติ” จำนวนหลายร้อยคน ประชาชนถูกจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีโดยใช้ศาลทหารมากกว่า 1,500 คน เวปไซต์ต่างๆ ถูกปิดลงจำนวนมากกว่า 200 เวปไซต์ และสถานีโทรทัศน์และวิทยุถูกปิดลงจำนวนมาก การกระทำทั้งหมดของรัฐบาลและ คสช. นี้ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออกโดยสุจริต ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี

3.  พรรคเพื่อไทยได้ติดตามการให้ความเห็นของนายวรชัยฯ ที่แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมาโดยตลอด เห็นว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และมิได้ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแต่ประการใด และการสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่นายวรชัยฯ ได้ให้ความเห็นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน นับเป็นสิ่งที่ชอบตามมารยาททางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สาธารณชนและโลกให้การยอมรับ จึงไม่เห็นเหตุผลว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตเช่นนี้ จะเป็นความผิดไปได้อย่างไร

  พรรคเพื่อไทยขอประณามการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนในทุกรูปแบบ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวรชัย เหมะ ในทันทีและรัฐบาล และ คสช. ต้องเปิดเผยเหตุผลการเข้าจับกุมนายวรชัยฯ ให้สังคมทราบโดยเร็ว โดยระบุรายละเอียดว่านายวรชัยฯ ได้กระทำการซึ่งขัดต่อกฎหมายใดและในลักษณะใด พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมิใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเห็นต่างเกิดขึ้นได้ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตย และการกระทำของรัฐบาลเช่นนี้จะส่งผลต่อภาพพจน์ของรัฐบาลและของประเทศไทยต่อนานาชาติโดยหลีกเลี่ยงมิได้

พรรคเพื่อไทย
27 มีนาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น