วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

"นพดล" แนะ คสช. ให้เสรีภาพประชาชนวิจารณ์ร่างฯรธน.


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้ คสช.และรัฐบาลคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรณรงค์รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด โดยตนมีข้อเสนอและคำถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่า

1. ควรให้พรรคการเมืองรณรงค์รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้

2. ให้สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญได้ ไม่ใช่ให้เฉพาะให้ กกต.จัดเวทีเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมและประหยัดงบประมาณภาครัฐลงได้

3. สนช.ควรปรับแก้เนื้อหาร่างกฎหมายการออกเสียงลงประชามติที่เกี่ยวกับการกำหนดโทษสำหรับความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความคิดเห็นต่างๆในช่วงการรณรงค์ เพราะเป็นการตีกรอบที่เข้มงวดเกินไปจนอาจทำให้สื่อมวลชนและประชาชนไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองได้

4. การอนุญาตให้ใช้เครื่องลงคะแนนได้นั้น เหมาะสมแล้วหรือ ประเทศมีเงินและมีความพร้อมหรือยัง มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตจากการใช้เครื่องลงคะแนนเพียงพอหรือไม่?

5. ควรชี้ให้ชัดหรือให้ประชาชนออกเสียงว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหรือประชาชนต้องการนำรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้บังคับ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเลือกและพิจารณาว่าจะลงมติอย่างไร?

“กรธ.คงไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้นคนไทยทั้งประเทศจะให้คำตอบสุดท้ายว่าประเทศจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยหรือไม่ เมื่อประชาชนตัดสินเราก็ต้องเคารพ แต่ขอพียงให้การออกเสียงลงประชามติเป็นไปอย่างมีเสรีภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม จะเป็นผลดีต่อประเทศ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น