วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ลดาวัลลิ์" แนะรัฐเร่งแก้วิกฤตปัญหาค้ามนุษย์

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงปัญหาการค้าประเวณีของเด็กที่คนซื้อบริการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นข่าวครึกโครมว่า "เป็นเรื่องเศร้าและน่าอับอายมาก เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตลอดปีโดยมีเงินงบประมาณแผ่นดินจัดไว้ให้ทำงานทุกปีอยู่แล้ว ทุกกรมกองในแต่ละกระทรวงมีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันหรือไม่? รัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลไปกำกับดูแลงานของกระทรวงต่างๆ ควรให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาการค้าหญิงและเด็กหรือการค้ามนุษย์ให้มากเป็นพิเศษควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนราชการของไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมครบทุกด้านอยู่แล้ว อาจจะเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยว่าให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวนี้มากน้อยแค่ไหน?"

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า "ไม่อยากให้คิดว่าการแก้ไขปัญหาการซื้อขายประเวณีเด็กเป็นเรื่องยากเกินที่จะแก้ไขเพราะเป็นค่านิยม แต่เป็นเพราะเราไม่ได้สร้างค่านิยมที่ดีตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้วต่างหาก ทุกวันนี้เรามีวิธีการ มีงบประมาณ มีบุคลากร มีกฎหมายกำกับที่เข้มงวดแล้ว เพียงแต่เราขาดการทำงานอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง นอกจากนี้เรายังมีประชาชนในทุกชุมชนทั่วประเทศที่จะทำหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาสังคมโดยประชาชนเอง นั่นก็คือ "ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน" ขอถามว่ารัฐบาลได้จัดตั้งครบทุกตำบลทั่วประเทศหรือยัง? และได้ให้การสนับสนุนให้มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน? รวมทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสตรีด้อยโอกาส รัฐบาลนี้ได้เพิ่มกองทุนให้หรือไม่? และให้อิสระในการบริหารจัดการมากน้อยแค่ไหน?"

นางลดาวัลลิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า "รัฐบาลต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมใดที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาวิกฤตทางสังคมย่อมติดตามมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ดังนั้นรัฐบาลจะต้องให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มากเป็นพิเศษด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้เกิดค่านิยมที่ผิดในการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น