วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" เยือนอุบลฯ ประชาชนต้อนรับคึกคัก


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นำ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมรำสาวเข็นฝ้าย ซึ่งเป็นการรำต้อนรับของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และอวยพรให้หมดทุกข์หมดโศก ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งปวง

มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นกว่า 1,300 คน เทศบาลตำบลตระการพืชผล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คิดรูปแบบวิธีการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และได้ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น โดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยผู้สูงวัย โดยได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา เปิดเรียน ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม พัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุให้มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับสังคม หลักสูตรการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย ภาษาอาเซียน การดูแลสุขภาพ การเข้าสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การงานอาชีพ จิตอาสา และนันทนาการ นอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมขนมให้กับตัวแทนผู้สูงอายุอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนเดินทางมายังมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย นางสาวยิ่งลักษณ์และคณะยังได้แวะซื้อของพร้อมให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดเทศบาล 3 โดยประชาชนต่างตื่นเต้นเข้ามาสวมกอดและขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อน พร้อมสอบถามเมื่อไหร่ประเทศถึงจะมีการเลือกตั้ง โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้แต่เพียงยิ้มเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น