วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"นพดล" แนะรัฐแก้ปัญหาอาชญากรรมพุ่ง


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตนรู้สึกสลดใจเป็นอย่างมากกับการเสียชีวิตของเด็กอายุ 4 ขวบที่ตกลงไปในท่อบำบัดนำ้เสียของบ้านเอื้ออาทร ที่จังหวัดสมุทรสาคร ตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันเป็นอาการของปัญหาใหญ่ในสังคมไทยปัญหาหนึ่ง คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถามว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเอาจริงกับปัญหาทำนองนี้ หรือเราจะรู้สึกเมื่อเกิดกับคนใกล้ตัว ตนเห็นว่าปัญหาการก่ออาชญากรรมต่อเหยื่อที่อ่อนแอไม่เว้นแต่ละวัน ปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนที่ไทยติดอันดับต้นๆของโลก ปัญหาความปลอดภัยของสถานที่ส่วนกลางที่ผู้คนใช้ร่วมกัน ปัญหาเหล่านี้แม้เราป้องกันไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถทำให้ลดลงได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน แต่ต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเรื่องความปลอดภัย ตนเชื่อว่าถ้าเอาจริงและมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ก็จะมีทางสำเร็จ เพราะเรื่องนี้สำคัญและก้าวข้ามการแบ่งฝ่ายทางการเมือง อยู่ที่รัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไร

แต่ในเบื้องต้นตนเห็นว่ากระทรวงต่างๆ ควรได้ให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรสั่งตรวจสอบโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่อาศัยของการเคหะทั่วประเทศ ได้ตรวจสถานที่ของตนเองว่ามีจุดสุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภัยอีกหรือไม่ กระทรวงมหาดไทยควรกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบสถานที่ที่ตนรับผิดชอบและสิ่งก่อสร้างสาธารณะให้ปลอดภัย กระทรวงคมนาคมควรติดตามการเข้มงวดกฏหมายและมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการใช้ถนน เป็นต้น

"ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาจริงกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยแล้ว เรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติจึงจะสำเร็จ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น