วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" ห่วงไทยเลื่อนเลือกตั้ง กระทบความเชื่อมั่น


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่อความเห็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบ ก็ยังไม่ต้องมีเลือกตั้ง โดยนายชวลิต กล่าวว่า "ตนมีความเป็นห่วงเรื่องความเชื่อมั่นที่สุด เพราะเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาประเทศในทุกด้าน ท่านคงมีวิจารณญาณแล้ว ที่มีความเห็นดังกล่าว แต่จะสอดคล้องกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ สังคมคงต้องติดตาม"

นายชวลิต กล่าวว่า "ตนเชื่อมั่นในเหตุและ ปัจจัย ขณะนี้คนไทยทุกคนกำลังเรียนรู้การเมือง การปกครองของไทย ด้วยตนเอง ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านความเจ็บปวด จนเป็นประสบการณ์ว่า การเมือง การปกครองที่ถูกต้อง อยู่ในระบบ เป็นหลักประกันพื้นฐานว่าประชาชนมีสิทธิ์ มีส่วน เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ต่อไปประชาชนจะรักษาสิทธิ และใช้สิทธิของตนเองอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ได้การเมือง การปกครองที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาชีพของตนเอง ครอบครัว และสังคม เหมือนกับบ้านอื่น เมืองอื่น ที่เคยต่อสู้มาจนตกผลึกทางความคิดร่วมกัน สร้างสรรค์บ้านเมืองจนเป็นอารยะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น