วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

"10 ปี สิงห์คืนถ้ำ" ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก


ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับชมรมสื่อสารการเมือง จัดงาน "10 ปี สิงห์คืนถ้ำ" โดยมี ฯพณฯ ดร.อุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรตินิยมสารนิพนธ์ดีเด่น ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ศิษย์ดีเด่น และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.วิโชติ วัณโณ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานอย่างคับคั่ง ในงานมีการทอล์คโชว์พิเศษ โดย รศ.สุขุม นวลสกุล ในหัวข้อ "การเมืองไทย 4.0" โดยมี พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม ประธานชมรมสื่อสารการเมืองเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานการจัดงาน 


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายในงานดังกล่าว มีการแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม วิทยาลัยสื่อสารการเมือง สำหรับในปีนี้ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การประกอบสร้างความจริง กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ศึกษาประเด็นเปรียบเทียบ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน กับหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดย ดร.จรัล อัมพรกลิ่นแก้ว โดยได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยมดีเด่น ด้วยเกรดเฉลย 3.95 ด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น และยังมีการจัดกิจกรรมด้านสังคมที่คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น