วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

”เพื่อไทย” เตือนเลื่อนเลือกตั้ง กระทบความเชื่อมั่นประเทศ


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีหากมีการขยับโรดแมป เลือกตั้งจาก .. 61 ออกไป จะกระทบความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศทั้ง 2 ด้านดังกล่าว ผู้ที่มีส่วนขยับโรดแมปดังกล่าวต้องรับผิดชอบหรือไม่ ขอให้วิญญูชนช่วยพิจารณา

เหตุที่กล่าวเช่นนั้น ขอให้ไปดูการรายงานข่าวของสำนักข่าว บีบีซี ซึ่งได้รายงานข่าวไปทั่วโลกเมื่อ 10 .. 60 มีสาระสรุปได้ดังนี้ "ภายหลังการประชุมร่วมระหว่าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับแล้ว พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ คสช.จะพิจารณาเวลาจัดทำกิจกรรมพรรคการเมืองเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองต่อไป ผมไม่ต้องการถ่วงเวลาใดๆ ทั้งสิ้น...โดยในเดือน มิ..61 จะประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในเดือน ..61 จะให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป..."

ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาว่า จะมีการเลื่อนโรดแมปการเลือกตั้งออกไปหรือไม่ ซึ่งคงจะเป็นการซื้อใจหรือวัดใจกัน ว่าผู้มีหน้าที่ในบ้านเมืองจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หรือจะรักษาความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศในการทำตามสัญญา ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวม สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น