วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

“จาตุรนต์” ยื่นยกเลิกคำสั่ง คสช. ระงับธุรกรรมทางการเงิน


นายจำนงค์ ไชยมงคล ทนายความของนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. เรื่องธุรกรรมทางการเงิน

โดย นายจำนงค์ ได้กล่าวว่า “หลังจากที่มีคำสั่งระงับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของนายจาตุรนต์ไปตั้งแต่หลังการยึดอำนาจ ขณะนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 3 ปีแล้ว แต่คำสั่งระงับธุรกรรมทางการเงินก็ยังอยู่ ทำให้นายจาตุรนต์แม้แต่จะทำประกันชีวิตก็ยังทำไม่ได้ ทั้งนี้ ผมเห็นว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งบริหาร ดังนั้น นายกฯ และ ครม. สามารถยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ โดยหากนายกฯไม่ดำเนินการ รัฐมนตรีสามารถนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อให้ ครม. พิจารณายกเลิกได้ แต่หากท่านเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งบริหาร ก็ขอให้ ครม. เสนอเรื่องนี้ให้ สนช. ดำเนินการพิจารณายกเลิกคำสั่งดังกล่าว เนื่องจาก คำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนดแนวทางในการสอบสวนหรือกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่านายจาตุรนต์จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กรใดเพื่อให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่จะทำให้ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งได้ และไม่มีการกำหนดเงื่อนเวลาในการระงับทางการเงินว่าจะยกเลิกเมื่อใด ซึ่งเป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลชุดนี้ประกาศให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยตรง ก็ขอให้ ครม. เรื่องนี้ไปพิจารณาด้วย”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น