วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ มศว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ "ไทยแลนด์4.0" สู่แฟชั่น


การแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ "นว" JAZZ JEW Present 'NA-WA ' Jewelry Design Showcase 2018 แฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ของนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับรุ่นที่ 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "ไทยแลนด์4.0" โดยการหยิบจับวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและงานหัตถศิลป์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของไทยมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและก่อกำเนิดความก้าวหน้าของนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่มีวันหยุดยั้ง จัดแสดง ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์

ทั้งนี้ "ไทยแลนด์4.0" คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับตัว อย่างทันทีและต่อเนื่องของทุกภาคส่วน  โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชุมชน ด้วย "เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม"  เพื่อเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น