วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทาง "จาตุรนต์"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ตามนัดของศาลปกครองสูงสุด เพื่อฟังการอ่านคำพิพากษา โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่เอกสารคำพิพากษา ระบุว่า คดีหมายเลขดำที่ อร.61/2560 หมายเลขแดงที่ อร.4/2561 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศกับพวกรวม 7 คนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดี โดยระบุว่า หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสาคัญที่ใช้ในการเดินทางไปประเทศต่างๆซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบหา อันเป็นการอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจะหลบหนีการดำเนินคดีอาญาไปต่างประเทศแต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏ ว่าตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศห้ามผู้ฟ้องคดีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบ และผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่ง ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กับมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งศาลทหารได้มีคำสั่งปล่อยตตัวชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขห้ามผู้ฟ้องคดีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อห้ามของศาลแต่อย่างใด แต่ในทางตรงข้าม ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตและอนุมัติจากศาลทหารกรุงเทพและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เดินทางออกนอกราชอาราจักรหลายครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้เดินทางกลับมาทุกครั้ง กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติการณ์จะหลบหนีไปต่างประเทศ

นอกจากน้ี ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งศาล อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจึงเป็นผูมีอำนาจในการพิจารณาว่าสมควรยกเลิกหนังสือเดินทางหรือไม่ แต่ศาลทหารกรุงเทพก็ไม่ได้มีคำสั่งใดๆในกรณีนี้แต่อย่างใด การยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการหลังจากผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ข้ออ้างที่ปรากฏในหนังสือที่ให้ยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ คำสั่งของกรมการกงสุลโดยอธิบดีกรมการกงสุลท่ียกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้ องคดีตามเหตุผล ในหนังสือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมี คาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ฟ้องคดี


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายจาตุรนต์ กล่าวภายหลังเข้าฟังคำพิพากษาว่า "การพิจารณาคดีครั้งนี้น่าจะเป็นผลทำให้หน่วยงานของรัฐและฝ่ายรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจกับการที่จะต้องไม่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ในทางที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เรื่องนี้ต้นเหตุสำคัญที่นำมายกเลิกหนังสือเดินทางจริงๆไม่ใช่เรื่องที่กลัวว่าตนจะหลบหนีไปต่างประเทศ แต่เท่าที่ดูถึงเอกสารที่ตนได้รับในช่วงที่มีการไต่สวนและชี้แจงกันไปมานั้นทำให้เห็นว่าต้นเหตุคือ รัฐบาลไม่พอใจที่ตนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มีการนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับ เป็นการดำเนินการทุกอย่างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น