วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

"วีระ" ยื่น ปปง. ไม่เลือกปฏิบัติคดีฟอกเงินกรุงไทย


นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน(คปต.) เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้มีการตรวจสอบธุรกรรม ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีทุจริตปล่อยสินเชื่อของผู้บริหารธนาคารกรุงไทยให้แก่บริษัทในเครือกฤษดามหานคร และให้รีบเร่งดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคดีจะหมดอายุความในปลายปี 2561 นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น