วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-คอนราดฯ เสวนา: ความร่วมมือ EU-ASEAN


สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดประชุมวิชาการ “ASEAN and EU: Today and in the Future Possible Chances and Risks” โดยมีนักวิชาการ อาทิ Dr. Rupert Scholz วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี , ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ , ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ฯลฯ และผู้แทนภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับนโยบายด้านต่างประเทศและรัฐธรรมนูญ ความตกลงด้านการค้า(FTA) รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง EU กับ ASEAN ในอนาคต ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น