วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"เรืองไกร" ยื่นหนังสือถึงนายกฯ สอบปม สตง. ไม่รองรับผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวของ อคส.


#TV24 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบว่าเหตุใด สตง.ไม่รับรองความถูกต้องของตัวเลขผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวในงบการเงินของ อคส. และข้อมูลในงบการเงิน ธ.ก.ส. ดังกล่าว เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าการปิดบัญชีค่าที่ผ่านมาไม่ถูกต้องใช่หรือไม่?

นายเรืองไกร กล่าวว่า "การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่ ธ.ก.ส. กล่าวถึง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อชี้แจงการเลิกจ้าง อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. นั้น ไม่เห็นด้วย เพราะยังมีเหตุที่ควรสงสัยว่า ข้อมูลการปิดบัญชีมีหลักฐานปรากฏอยู่ในงบการเงิน อคส. ว่าไม่ถูกต้อง และ สตง. ตรวจสอบแล้วก็ไม่รับรอง จึงต้องอธิบายให้สังคมรับทราบ"


นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า "เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปแล้วว่า โครงการรับจำนำข้าวส่วนใหญ่มี อคส. หน่วยงานหลักที่ดำเนินการ ดังนั้น จึงต้องไปพิจารณาว่างบการเงินของ อคส. แสดงผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวไว้อย่างไร? และเมื่อไปพิจารณางบการเงินของ อคส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จะพบว่า สตง. ตรวจสอบแล้วไม่สามารถแสดงความเห็นได้ เหตุที่ สตง. ไม่แสดงความเห็นหรือไม่รับรองก็เพราะ สตง. ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เหมาะสม อย่างเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือจำนวน 143,419.82 ล้านบาท เนื่องจาก อคส. ไม่สามารถจัดหาเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายมาแสดงได้"

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า "นอกจากตัวเลขที่ สตง. ระบุไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อคส. ยังมีตัวเลขในการคิดค่าเผื่อหรือค่าเสื่อมสภาพจากการตีราคาสินค้า สำหรับข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ปรากฏให้เห็นใน ลักษณะที่ผิดปกติ เช่นข้าวปี 2556/2557 มูลค่า 121,822.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้าวปีใหม่ล่าอคส. คิดค่าเผื่อฯไว้ 50,791.35 ล้านบาท หรือเท่ากับ 41.69 % แต่ข้าวปี 2554/2555 มูลค่า 8,137.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้าวปีเก่าสุด กลับคิดค่าเผื่อฯไว้ 566.88 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.97 % เรื่องนี้จึงผิดหลักการคิดค่าเผื่อฯทางบัญชีอย่างมาก เพราะตามหลักทั่วไป ข้าวใหม่ต้องคิดค่าเผื่อฯน้อยกว่าข้าวเก่า"


ดังนั้น ตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวที่มีการกล่าวอ้างและใช้กล่าวหาก่อนหน้านี้ จึงไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีอยู่จริง และไม่อาจนำไปใช้ในทางคดีใดๆได้ 

"หลังจากที่ตนได้ยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบความผิดปกติทางบัญชีในโครงการจำนำข้าวมา 4-5 ครั้ง ยังไม่ได้รับคำตอบ หรือความคืบหน้าใดๆ จากนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการสร้างให้ตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี โดยวิธีการนำข้าวเปลือกที่สีเป็นข้าวสาร ตรวจสอบ กับใบประทวนที่มีอยู่ 14 ถึง 15 ล้านใบว่า สอดคล้องตรงกันหรือไม่? การที่ตัวเลขทางบัญชี ยังไม่นิ่งหรืออาจไม่ถูกต้อง จึงทำให้สตง.ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ตรวจสอบกรณีข้าวหาย 1 ล้านตันจึงยังไม่มีความคืบหน้า" นายเรืองไกร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น