วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมแนะข้อปฏิบัติการเข้าเฝ้าฯ


หน่วยงานราชการ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะเสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำการปรับภูมิทัศน์ และการประดับตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนราชดำเนิน และบริเวณโดยรอบให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ปรับผิวการจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ การตีเส้นเครื่องหมายจราจร กล้องวงจรปิด เสาสัญญาณไฟจราจร การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การประดับธงในเส้นทางเสด็จ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 พ.ค.62 เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 3 จุด ได้แก่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิต บริเวณพระปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และบริเวณศาลหลักเมือง โดยทั้ง 3 จุดให้เข้าพื้นที่ก่อนเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 4 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินัจฉัย โดยข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปสวมเครื่องแบบปกติขาวรับเสด็จ วันที่ 5 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรทางสถลมารค วันที่ 6 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาร่วมรับ-ส่งเสด็จ เข้าพื้นที่ก่อนเวลา 2 ชั่วโมง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองคอปก กางเกงและรองเท้าสุภาพ และขอความร่วมมืองดการถ่ายภาพเซลฟี่และไลฟ์สดในช่วงที่เสด็จฯ ผ่าน

ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ กทม.ได้กำชับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่ามีข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วย การแต่งกายตามหมายกำหนดการ กำหนดการ หรือหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง ต้องมีถึงก่อนเวลาเสด็จฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมายกำหนดการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้เข้าเฝ้าจะต้องสำรวมกิริยา มารยาท ควรตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายในการเข้าเฝ้าฯ หากกำหนดให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามแต่งกายด้วยชุดดำ ถ้ายืนเฝ้าฯ ไม่ควรเอามือไพล่หลัง ล้วงกระเป๋า ถ้านั่งเก้าอี้เฝ้าฯ ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง หรือเหยียดออกไปตามสบาย และไม่ควรเอาแขนพาดเก้าอี้ที่พนักพิงหลังเก้าอี้ ไม่ควรสวมแว่นตาดำ ไม่ควรสูบบุหรี่ ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในพระที่นั่ง ในอาคารหรือพลับพลาพิธี ขณะเข้าเฝ้าฯ ไม่ควรพุดคุยให้มีเสียงดังเกินควร ไม่ควรถือถุงย่าม และนำสิ่งของติดตัวมากเกินไป ห้ามนำอาวุธ เว้นแต่กระบี่ประกอบเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปในการเข้าเฝ้าฯ โดยเด็ดขาด เมื่อไปถึงสถานที่ที่กำหนดจะต้องปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่รับรองให้เข้าประจำที่ทางสำนักพระราชวังจัดไว้ให้โดยไม่เปลี่ยนที่นั่งเอง หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ควรปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อนเสด็จพระราชดำเนินมาถึง
         
สำหรับการบริการประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ กทม.ได้เตรียมพร้อมพร้อมในทุกด้าน โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบประชาชนและข้าราชการที่ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.62 จัดรถสุขาเคลื่อนที่บริการตั้งแต่เวลา 14.00 - 21.00 น. จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรถฉุกเฉินบริการ พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง ช่วงเวลา 14.00- 21.00 น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น