วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

"ฐิติมา" นำคณะลงพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองบางไผ่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางฐิติมา ฉายแสง อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายชาติพงษ์ รัตโนภาส ผอ.แขวงการทางฉะเชิงเทรา ผู้แทนชลประทานจังหวัด ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำด้านหลังวัดทดบางไผ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังชาวบ้านร้องเรียนน้ำในคลองบางไผ่เกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในตำบลบางไผ่ และตำบลคลองนา มาเป็นเวลานาน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หริมเจริญ กำนันตำบลบางไผ่ นายภัลลพ ชูสว่าง นายก อบต.คลองนา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพบว่า น้ำในคลองบางไผ่เกิดการเน่าเสียจริง จากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข ที่ศาลาการเปรียญวัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
                   
ในที่ประชุม นายณรงค์ศักดิ์ หริมเจริญ กำนันตำบลบางไผ่ นายภัลลพ ชูสว่าง นายก อบต.คลองนา และตัวแทนจากชาวบ้านทั้งสองตำบลให้ข้อมูลตรงกันว่า สภาพน้ำในคลองบางไผ่ เกิดการเน่าเสียจริง ซึ่งเกิดมาจากการไม่ไหลเวียนของน้ำ เนื่องจากกรมชลประทานได้ปิดบานประตูน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปสู้ชั้นในได้ แต่สภาพการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ที่เกิดการเน่าเสียของน้ำนั้น ชาวบ้านก็ไม่ได้นำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร หรือการอุปโภคบริโภคอยู่แล้ว  แต่ยังสร้างผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในสองตำบล  จึงมีความต้องการที่จะให้เปิดประตูระบายน้ำตามปกติ เพื่อให้น้ำเค็มไหลเข้าชั้นในเพื่อเจือจางน้ำที่เน่าเสีย แล้วไหลออกจากคลองบางไผ่ สู่แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับแม่น้ำบางปะกง เพราะน้ำที่เน่าเสียเกิดจากวัชพืชต่างๆเช่น ผักบุ้ง ทำให้น้ำมีสีดำ เขียวคล้ำ  โดยจะปล่อยน้ำเค็มให้ไหลเข้าคลองบางไผ่ไปจนถึงคลองลอยของชลประทาน จะเกิดประโยชน์กับพื้นที่หมู่ที่ 7 / 8 /10  ตำบลบางไผ่และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนา
                       
ด้านนางฐิติมา ฉายแสง อดีต ส.ส.เชิงเทรา กล่าวว่า เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้น จึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน  ในแนวทางของชาวบ้านที่ต้องการเปิดประตูระบายน้ำรับน้ำเค็มให้เข้าไปเจือจาง ทางชลประทานก็ยืนยันว่าสามารถทำได้  เพราะจากข้อมูลของชาวบ้านไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใด ยังดีกว่าจะปล่อยให้น้ำเน่าเสียคาคลองอยู่อย่างนั้น ซึ่งชลประทานจะดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอ เชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นาน น้ำก็จะไหลเข้าออกเจือจางความเน่าเสียของน้ำที่เป็นอยู่ และอีกไม่นานซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝน น้ำในคลองบางไผ่ ก็จะรับน้ำฝนลงมาเจือจางได้อีกทางหนึ่งและจะทำให้น้ำในคลองนี้ เข้าสู่คืนภาวะปกติได้ในอีกไม่นาน
                     
นางฐิติมา ฉายแสง กล่าวว่า ในที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการจัดทำแผนระยะยาวด้วยการขุดลอกคลองบางไผ่ กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และวัสดุอื่นที่ทับถม เพื่อให้คลองบางไผ่ มีความสะอาดมากขึ้น เบื้องต้น นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จะประสานกับสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน  มาเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักบุ้งและอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของน้ำออก ในอนาคตต่อไป กรมชลประทาน จะตั้งงบประมาณ มาดำเนินการขุดลอกคลองบางไผ่เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถรับน้ำจากแม่น้ำบางปะกง  ในช่วงน้ำจืดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น