วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" รับข้อเรียกร้องเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

พรรคเพื่อไทยรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานภาคเหนือมาช่วยแก้ไข แม้เป็นฝ่ายค้านก็จะช่วยผ่าน กมธ.แรงงานได้         นายวิทยา ทรงคำ ว่าที่ ส.ส.เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยร่วมเสวนา "การเมืองยุคใหม่กับนโยบายด้านแรงงาน" เนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ โดยได้กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยกำหนดนโยบายพัฒนาฝีมีอแรงงานทุกประเภท เพื่อยกระดับให้เป็นแรงงานมีทักษะฝีมือสูงขึ้น จะสร้างงานเพิ่ม SME ด้วยวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสวัสดิการแรงงาน โดยจะมีการตั้งกองทุนแรงงานหลายๆประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดียิ่งขึ้น และยินดีรับข้อเรียกร้องทั้งหมดของเครือข่ายแรงงานภาคเหนือไปเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือหากได้จัดตั้งรัฐบาล นอกจากนี้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ยังสามารถช่วยผลักดันข้อเรียกร้องทั้งหมดผ่านกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรได้อีกช่องทางหนึ่ง


นายวิทยา กล่าวอีกว่า ปัญหาต่างๆของแรงงานในภาคเหนือมีทั้งปัญหาด้านสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับครบตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งมีข้อเรียกร้องให้คุ้มครองสวัสดิการให้แก่แรงงานข้ามขาติในภาคเหนือ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาของแรงงานข้ามชาติอีกด้วย โดยพรรคเพื่อไทยซึ่งมี นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานประธานฝ่ายนโยบายแรงงาน และมีตนเอง เป็นคณะทำงานด้วย จะติดตามการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคเหนือตามข้อเรียกร้องอย่างจริงจัง และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น