วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล: พรรคการเมืองไม่ควรเห็นดีเห็นงาม ร่วมกระบวนการที่สังคมไม่ยอมรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่ทัศนะทางการเมือง ล่าสุด ดังนี้


"เพื่อไทย" ชี้พรรคการเมืองไม่ควรเห็นดีเห็นงาม และเข้าร่วมกับกระบวนการที่สังคมไม่ยอมรับ

นี่ประเทศไทยกำลังยอมแลกทั้งศักดิ์ศรี ภาพพจน์ และการตีความหลักการที่จะต้องถูกจารึกเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการเมืองสำหรับลูกหลานเรา เพียงเพื่อความอยากของบางฝ่ายเท่านั้นจริงๆหรือ

เมื่อต้องเลือกระหว่างหลักการกับความอยาก เราก้าวมาถึงจุดที่เราพยายามทำบิดพริ้วหลักการให้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความอยากได้อย่างไร

ตนมองว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สังคมตั้งคำถามเสมอมาว่ากระบวนการเหล่านี้ว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความอยากหรือไม่ ตั้งแต่ 1) ต้นน้ำ ซึ่งหมายความรวมถึงการฉีกและสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ กำหนดรูปแบบการเลือกตั้งใหม่ลดทอนกำลังพรรคฝ่ายตรงข้าม การสร้าง ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มีอำนาจเทียบเท่าเสียงประชาชนครึ่งประเทศมาเลือกนายกฯ 2) กลางน้ำ ซึ่งหมายรวมถึง กระบวนการเลือกตั้งที่สร้างคำถามที่ผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถให้คำตอบได้มากมาย และ 3) ปลายน้ำ ซึ่งหมายรวมถึง การนับคะแนน สูตรคำนวนคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่นักคณิตศาสตร์ นักนิติศาสตร์ รวมถึงประชาชนยังต้องมองตากันปริบๆ

ตนไม่ติดใจหากบางพรรคจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยพิจารณาจากแนวนโยบายที่ตรงกัน อุดมการณ์ที่ไปกันได้ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย แต่หากกระบวนการได้มา สังคมเค้าไม่ยอมรับ และถูกประชาชนตั้งคำถามถึงความถูกต้องอย่างกว้างขวาง ก็ไม่ควรเห็นดีเห็นงาม เข้าร่วมและชื่นชมกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล
รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
10 พ.ค. 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น