วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

"ยุทธพงศ์" เผย "เพื่อไทย มหาสารคาม" ร้องสอบทุจริต4โครงการรัฐ-วงเงิน190ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการเปิดเผยจาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ  ส.ส.มหาสารคาม ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม เขต-3 และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม เขต-5 และประธาน วิปฯพรรคร่วมฝ่ายค้าน , นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม เขต-2 , นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม เขต-4 และ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม เขต-1 ได้เดินทางไปยื่นหนังสือฯ ด่วนที่สุด เลขที่ 2858 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) เรื่องขอให้ตรวจสอบการล็อกสเปก (กีดกันการแข่งขันราคาฯ) การประกวดราคาในระบบ E-Bidding ของโครงการจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง(ขยายถนน จาก 2.-เลน ไปเป็น 4.-เลน) จำนวน 4 โครงการ, งบประมาณทั้งสิ้น 190 ล้านบาท , โดยเป็นงบประมาณปี 2563 ของจังหวัดมหาสารคาม (งบมหาดไทย)
   
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบอำนาจให้กรมทางหลวงโดยนายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดมหาสารคามปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนจำนวน 4.-โครงการ  ดังนี้ คือ
1)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับมาตรฐานทาง สาย 2381 (นาเชือก-โพธิ์ทอง) ระยะทาง : 2.50 กม. วงเงินฯ : 50.-ลบ. , วงเงินทำสัญญา 49.985 ลบ. , ลดตำ่กว่าราคากลาง 15,000.-บาท
2)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับมาตรฐานทางสาย 2045 (หนองคูโคก-วาปีปทุม ) ระยะทาง : 2.-กม. , วงเงินฯ 40.-ลบ. , วงเงินทำสัญญา 39.985 ลบ. , ลดต่ำกว่าราคากลาง 15,000.-บาท
3)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับมาตรฐานทางสาย 2040 (วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ) ระยะทาง 2.50 กม. , วงเงินทำสัญญา 49.985 ลบ. , ลดตำ่กว่าราคากลาง 15,000.-บาท
4)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับมาตรฐานทางสาย 2040 (มหาสารคาม-วาปีปทุม ) ระยะทาง 2.50 กม.  , วงเงินทำสัญญา 49.970 ลบ. , ลดตำ่กว่าราคากลาง 30,000.-บาท
   
ทั้งนี้ปรากฏว่าการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-Bidding) ทั้ง 4.-โครงการฯ ได้ผู้รับจ้างรายเดียวทั้งหมดคือ หจก.บรบือพรเทพ และลดราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อยคือโครงการละ 15,000 บาท และพบว่าในประกาศประกวดราคาของ 4 โครงการ มีการใช้ข้อกำหนด ต่างๆ


ดังนั้น ส.ส. จังหวัดมหาสารคามทั้ง 5 จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือฯให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามได้ตรวจสอบความโปร่งใสและป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


และ ในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค. 2563)  ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม ทั้งจังหวัด จะได้ยื่นเรื่อง ตรวจสอบทุจริตก่อสร้างถนนฯ ดังกล่าว ให้ ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมทางหลวง ได้ตรวจสอบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น