วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" เตรียมประชุมใหญ่ 21 กรกฎาคม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา 10.00 น. พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีวาระสำคัญ คือ การกำหนดวันประชุมใหญ่ โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค อนุมัติร่างระเบียบพรรคเพื่อไทยว่าด้วยการบริหารงานของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อนุมัติให้ส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรการ เขตเลือกตั้งที่ 5 เห็นชอบงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบ รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 สำหรับวาระในการประชุมใหญ่ นอกจากจะมีเรื่องพิจารณางบการเงินปี 2562 และการดำเนินกิจการของพรคในรอบปี 2562 แล้ว มีเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอที่ประชุมคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้


ส่วนกรณีที่พรรคมีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย และนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ก็เป็นผู้สมัครคนเดิมและเคยเป็น ส.ส. 3 สมัย ในจังหวัดสมุทรปราการ พรรคจึงเห็นว่า นางสลิลทิพย์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะส่งสมัคร ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้มีมติและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาโดยถูกต้องตามขั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น