วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"ชลน่าน" แนะทางออกประเทศ นายกฯ อย่าดันทุรัง-ต้องฟังประชาชน


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของ เยาวชนปลดแอก และ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้นมา และเริ่มแผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัด รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ต่ำเตี้ย และใช้มาตรการคุกคามระงับยับยั้งขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล นายกรัฐมนตรีควรใช้ภาวะผู้นำกล้าตัดสินใจ หาทางออกให้ประเทศ ดังนี้

 1. นายกรัฐมนตรี  ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หน่วยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง เปิดเวที รับฟังข้อเสนอ เยาวชน สนท.และประชาชนผู้เรียกร้อง โดยตรง

2. เจรจาทำสัญญาประชาคมเพื่อนำข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 

3. หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมาย

4. แก้ไข รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มี สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบการเลือกตั้ง  บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

5. กำหนดเวลายุบสภา หลังจากแก้ รธน.เสร็จ 3 เดือน แล้วจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. ตั้ง สสร.ยกร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่ เชื่อว่าทางออกนี้ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น