วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" ลงพื้นที่มหาสารคาม


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.มหาสารคาม นำโดย ดร.สุทิน คลังแสง นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ และ ส.ส.ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยเฉพาะระบบชลประทาน ซึ่งมีแผนงานที่จะสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา

โดย คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะรับผลักดันการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ครบวงจรทั้งภัยแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมชลประทานให้ดำเนินการสำรวจผลกระทบและเดินหน้าโครงการได้ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก น้ำท่วมเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังย้ำว่า อยากเห็นการใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน ซึ่งในส่วนของงบประมาณ 4 แสนล้านบาทนั้น แทนที่จะนำไปก่อสร้างถนน สร้างอาคาร สำนักงานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ จะต้องปรับเปลี่ยนมาทำระบบชลประทานใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นวงกว้าง รวมไปถึงการจ้างงานเกษตรกรให้ทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือการจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดินในพื้นที่ เพื่อใช้งบประมาณให้ก่อเกิดรายได้

ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ครั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ มหาเจดีย์ศรีมงคล วัดอุทัยทิศ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ซึ่ง นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ยืนยันว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แม้จะอยู่ในบทบาทของฝ่ายค้าน และเชื่อว่าสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่ารัฐบาล เช่น การร่วมใจผลักดันการพัฒนาระบบชลประทานในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ ว่า ส.ส.มหาสารคาม และ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย ทุกคนจะดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น