วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" แนะประยุทธ์ รับฟังนักศึกษา

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


วันนี้สภาจะพิจารณาญัตติด่วน เพื่อรับฟังปัญหาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียกร้อง 3 ข้อคือ
1)ให้นายกยุบสภา
2) หยุดคุกคามประชาชน
3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปรับฟังข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา

เพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ส่งรัฐบาล เพื่อให้นายกมารับฟังและพูดคุยโดยตรงกับนิสิตนักศึกษา

โดยพวกเราพรรคเพื่อไทยเห็นว่าข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษามีข้อสรุปที่ชัดเจน และเรียกร้องไปที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญมาฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษาอีก

ดังนั้นคนที่จะตอบว่าจะรับปฏิบัติ
หรือปฏิเสธข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา คือนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว

วันนี้สภาจึงควรมีมติส่งข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา ให้นายกฯไปพบและตอบข้อเสนอของนิสิตนักศึกษาด้วยตัวเอง

การตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เป็นการซื้อเวลา และเป็นเกมส์การเมือง เพื่อลดแรงปะทะให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

ดิฉันขอเรียกร้องว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่กลัวที่จะพบนิสิตนักศึกษา และมีความจริงใจ

วันนี้ต้องสั่งให้สส.พรรครัฐบาล Vote
สนับสนุนข้อเสนอของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เพราะการรับฟัง และการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาจะเป็นทางออกอย่างสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น