วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" นำ "เพื่อไทยพลัส" เสวนาอีสปอร์ต


กลุ่มเพื่อไทยพลัส พรรคเพื่อไทย จัดงานเสวนา “ตีป้อม เปิดแมพ ปล่อยของ : วิถีแห่งเกมและสุขภาวะของเยาวชนไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับร่างกฎหมายอีสปอร์ตที่อาจมีเนื้อหากระทบอนาคตของวงการเกมในประเทศไทย โดยผู้ร่วมการเสวนามีความเห็นตรงกันว่าการร่างกฎหมายควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และควรเริ่มต้นมาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐซึ่งเป็นผู้จัดยกร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของเกมหรือไม่ เพราะความพยายามควบคุมประชาชนด้วยการออกกฎหมาย อาจสร้างผลกระทบในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการตัดโอกาสของเยาวชนที่จะเติบโตไปสู่ทางเลือกอาชีพใหม่ รวมไปถึงกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งอาจทำให้ประเทศต้องเสียโอกาสในการพัฒนาไปเป็นผู้นำด้านดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) หรือผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ซึ่งภาครัฐไม่ควรใช้วิธีควบคุมหรือปิดกั้น แต่ควรชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับเกมมากกว่า รวมไปถึงหาวิธีการที่จะมีการพัฒนาสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ให้ดีขึ้น หรือจำกัดอายุและเนื้อหาในการเข้าถึงแทนการควบคุม และควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเยาวชนได้ร่วมกันคิดในเรื่องนี้


โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราจะทำอย่างไรให้การออกกฎหมายควบคุมเกมไม่ขัดขวางกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตของประเทศ ซึ่งในช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 นั้นสิ่งที่ต้องทำคือการหาฐานรายได้ใหม่ เพราะการทำมาหากินแบบเดิมได้เปลี่ยนไป การทำงานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือเอ็นเตอร์เทนเมนท์อื่นๆ จะเติบโตไปได้ดี ซึ่งอีสปอร์ตเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเป็นฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศได้ แต่ผู้มีอำนาจกลับไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงควรมีการระดมความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ให้สามารถเดินไปได้ในทิศทางที่ถูก เพื่อให้สามารถทำให้ไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดอาชีพใหม่จากวงการเกมและอีสปอร์ต อย่างเช่น นักพากย์เกม ออแกไนซ์ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงทำหน้าที่เป็นเวทีให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไป


ขณะที่ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกมและยังคงติดตามการเติบโตของวงการเกมและอีสปอร์ตก็เข้าใจผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในส่วนของร่างกฎหมายอีสปอร์ตที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นั้นอาจจะได้รับการยกร่างมาจากผู้ที่ไม่เข้าใจในด้านนี้ ซึ่งในฐานะ ส.ส. ก็เห็นว่าอาจจะต้องปรับแก้ในส่วนที่เป็นข้อกำหนดที่อาจจะไม่สามารถเป็นจริงได้ และน่าจะสามารถเกลาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่านี้ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น