วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

"อนุสรณ์" ชี้ เราเที่ยวด้วยกัน ปัญหาเยอะ-รัฐบาลคิดไม่ครบ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ปัญหาการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 ล้านสิทธิ์ และเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ว่า หลาย ๆ โครงการของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเกิดปัญหาและคำถามต่าง ๆ ตามมามากมาย มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางการลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้าง จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่ จะตรวจสอบผลการลงทะเบียนอย่างไรและทำการแจ้งผลผ่านช่องทางไหน หากไม่มี E-Mail สามารถลงทะเบียนได้ไหม การใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดหรือไม่ หากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าจองที่พัก (60%) แล้วมีการยกเลิกการจอง จะต้องแจ้งอะไรกับทางภาครัฐหรือไม่ ยังคงใช้สิทธิ์ไปใช้จองที่ใหม่ได้อีกหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมตามวันเวลาที่จองไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดที่จอง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยหลักของโครงการคือประชาชนชำระ 60% รัฐบาลสนับสนุน 40% แต่เมื่อเกิดปัญหาทางโรงแรมที่จองได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากการเลื่อนวันเวลาเข้าพักเพิ่มอีก 40% ภาครัฐมีนโยบายอย่างไรหากมีการเลื่อนการเข้าพักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะอนุญาตให้โรงแรมเรียกเก็บเงินเพิ่มจากประชาชน หรือฝ่ายใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนนี้


“โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่คิดมาให้ครบถ้วน รอบด้าน ปล่อยให้มีปัญหาในการดำเนินการ ระวังจะกลายเป็นโครงการ เที่ยวลำพังรัฐบาล VERY กู้ เป็นนโยบายประชานิยม ที่ประชาชนไม่นิยม” นายอนุสรณ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น