วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

"เพื่อไทย" แจงปมสิระ ขอถอนชื่อด้วยความสับสน-มีปัญหาการประสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพรรคเพื่อไทย เผยแพร่เนื้อหาของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า

จากกรณีที่วันนี้ (7 มกราคม 2564) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยกคำร้อง กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่า ญัตติดังกล่าวมีสมาชิกร่วมลงชื่อไม่ถึงหนึ่งในสิบของสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า คำร้องดังกล่าวเป็นของพรรคเสรีรวมไทย และได้ขอความร่วมมือให้พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อเพื่อให้ได้ลายมือชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด พรรคจึงได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบคำร้อง

ระหว่างนั้นได้มีการนำเวียนเพื่อขอลายมือชื่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างการประชุมสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยได้ร่วมลงชื่อจนมีรายชื่อครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยยังไม่มีมติพรรคหรือหนังสือสั่งการใดๆ จากผู้บริหารของพรรค 

ต่อมาทราบว่ามีการให้สัมภาษณ์ในทำนองจะดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมลงชื่อ ด้วยความสับสนดังกล่าวจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งได้ขอถอนชื่อจากคำร้องดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องดังที่ทราบ

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าคำร้องของพรรคเสรีรวมไทยที่ให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ นั้นมีข้อเท็จจริงและมีประเด็นสาระ ควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัย 

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องการประสานและทำความเข้าใจร่วมกันในการเสนอเรื่องต่างๆ

พรรคเพื่อไทยจึงขอยืนยันและแสดงเจตจำนงว่า จะร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่น ในการร่วมลงชื่อเพื่อเสนอคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญใหม่​ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเร็วต่อไป

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น