วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"ทวี" ระดมความเห็นนักศึกษา หนุนรัฐสวัสดิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศูนย์การเรียนรู้พรรคประชาชาติ รามคำแหง 59 กรุงเทพฯ ว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ เดินทางมารับฟังความเห็นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ นายศุภณัฐ กิ่งแก้ว นายชนินทร์ วงษ์ศรี ที่นำเสนอข้อมูลทางด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ ต่อผู้บริหารพรรคประชาชาติ


พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า “วันนี้ มารับฟังการนำเสนอ ระดมความเห็น ทิศทางของการพัฒนาประเทศ นโยบายของพรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับรัฐสวัสดิการ เพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาของชาติในปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถแก้ได้ นอกจากการนำรัฐสวัสดิการมาใช้ ปัญหาของประเทศ คือ งบประมาณไม่ได้ถูกกระจายเข้าไปในท้องถิ่นและชุมชน ส่วนเรื่องการศึกษานั้น นโยบายของพรรคประชาชาติ คือ การ “เรียนฟรี” ตามความถนัดของผู้เรียนและศักยภาพ จะถึงปริญญาตรีหรือปริญญาเอกก็ตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องการศึกษา เรื่องแรงงานที่ต้องมีรายได้สูงขึ้นเท่าค่าครองชีพเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพดำรงชีวิตอยู่ได้ เราต้องแก้ความทุกข์ของประชาชน และเราต้องใช้การกระจายอำนาจไปสู่ประชาชน และต้องมีสวัสดิการถ้วนหน้าไม่ใช่กระจายอำนาจอย่างเดียวครับ” 


ทางด้าน นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ ระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอนโยบายด้านรัฐสวัสดิการ ให้กับคณะผู้บริหารพรรคประชาชาติ มุ่งหวังว่า พรรคประชาชาติ จะมีนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการต่อประชาชน รัฐสวัสดิการไม่ใช่เครื่องมือที่ขจัดความยากจน แต่เป็นเครื่องมือที่ขจัดความเหลื่อมล้ำ 


ทางด้าน นาย ศุภณัฐ กิ่งแก้ว ได้ระบุว่า ค่าแรงคนไทยปัจจุบันต่ำกว่าค่าครองชีพส่งผลให้คนไทยต้องกู้เงินเพื่อใช้จ่ายจนมีหนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากปี 2554 ที่หนี้ครัวเรือนมีประมาณ 8.8 ล้านล้านบาท แต่ปัจจุบันสูงถึง 14 ล้านล้านบาท จึงเสนอให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำที่ 600-700 บาท/วัน 


ส่วน นาย ชนินทร์ วงษ์ศรี ได้ระบุว่า การจะสร้างรัฐสวัสดิการ จะต้องมีการกระจายอำนาจ ซึ่งการกระจายอำนาจจะนำมาสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ของคนในพื้นที่ อาจจะนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และคณะ ได้ประชุมจนถึงเวลา 19.00น. และร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น