วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ไทยกรีนอะโกร คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี ผู้นำเพื่อการเกษตรสร้างสรรค์คุณค่า

มาตรฐานผู้นำตัวจริง ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

ไทยกรีนอะโกร คว้ารางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565

ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร: สารที่ใช้สำหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืชกรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2565 –  ที่สุดของผู้นำ...ไทยกรีนอะโกร-ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โดย คุณมนตรี บุญจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยกรีนอะโกร จำกัด ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมด้วย คุณมณฑา บุญจรัส ผู้บริหารไทยกรีนอะโกร เป็นผู้รับรางวัลไทย "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร : สารที่ใช้สำหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้รับการพิจารณาจัดพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2565" ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร : สารที่ใช้สำหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช ประกอบด้วย อินดิวเซอร์,บูเวเรีย,นีมาเคียว,ฟอร์แทรน,ไบโอเซนเซอร์,ไบโอแทค (แบคเทียร์) จำหน่ายโดย บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจาก กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร , IFOAM เป็นที่เรียบร้อย โดย “ไทยกรีนอะโกรฟาร์ม” ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีพื้นที่รวมกว่า 70ไร่ มุ่งผลิตปุ๋ยชีวภาพ ระบบการจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบผสมผสาน และโรงเรือนเพาะเห็ด โดยเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษให้แก่เกษตรกร มุ่งหวังให้ท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองและพื้นที่โดยรอบเป็นเมืองเกษตรและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ รวมถึงมีการแนะนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย และสอนเทคนิคการเพาะเห็ดแบบปลอดสารพิษให้กับเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น