วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

อย่าคิดแทนประชาชน! "เสรีชนไทยแลนด์ ‘58" ยื่น กมธ.ยกร่างฯ ติง คนนอกนั่งนายกฯ ไม่แก้ปัญหาชาติ


#TV24 นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ ประธานกลุ่มเสรีชนไทยแลนด์ 58 ยื่นหนังสือถึงนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ทบทวนกรณีเปิดโอกาสให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี และวุฒิสภาที่มาจากระบบเลือกตั้งทางอ้อม เนื่องจากทางกลุ่มเล็งเห็นผลเสียในระบบเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ผ่านกนะบวนการเลือกตั้งเข้าบริหารจัดการนโยบายสาธารณะเนิ่องจากบุคคลดังกล่าวไม่ได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง จึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงเป้าหมาย และประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ AEC แต่กระบวรการทางการเมืองยังไม่สมบูรณ์ตามแบบประชาธิปไตย อาจจะขาดความชอบธรรมในสายตา นานาประเทศ และขอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่ากังวลจนเกินเหตุ และอย่าคิดแทนประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น