วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์ FB ขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิง "วันสตรีสากล" ชี้ "ความเสมอภาคเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ ความยุติธรรมต้องมาก่อน"







เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook https://www.facebook.com/Y.Shinawatra เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีข้อความดังนี้

"เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นวันสตรีสากล ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดีกับสตรีทั่วโลกที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรีและการเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมที่มากขึ้น แม้ความเป็นมาของวันสตรีสากลนั้น จะเริ่มต้นจากการเรียกร้องสิทธิแรงงานของสตรีกลุ่มหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นการจุดประกายให้กับสตรีทั่วโลก ได้เริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง พร้อมทั้งเรียกร้องสิทธิสตรีด้านอื่นๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สตรีทั่วโลก มุ่ง “สร้างความเสมอภาคให้เป็นจริง” (Make It Happen)

เมื่อหันกลับมามองประเทศของเราในปัจจุบัน ถ้าเราจะทำให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ ความยุติธรรมต้องมาก่อน ความยุติธรรมในเจตคติที่มองมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ อันเป็นการปฏิบัติต่อกัน ด้วยการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และดิฉันยังเห็นว่าความเสมอภาคในสิทธิของสตรียังคงเป็นปัญหาหลักที่ท้าทายเราอยู่ทุกวันนี้

ดังจะเห็นได้จากการที่ยังคงมีความรุนแรงต่อสตรีอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ อันเป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกาย ทางจิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน รวมไปถึงการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันสิทธิและเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัว ในชุมชน หรือ ความเพิกเฉยต่อความรุนแรง และความรุนแรงในสตรีนั้นก็ยังมีอยู่ จนเกิดเป็นธุรกิจทางเพศที่นำเอาสตรีและเด็กมาขายบริการ

ที่ผ่านมา ดิฉันได้วางยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมให้เป็นจริงขึ้น ด้วยการผลักดันให้เกิดพลังของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีมีความรู้พื้นฐานที่จะปกป้องตัวเอง การที่ทำให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาให้สตรีได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก รวมถึงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ ดิฉัน ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจในพลังของสตรี และหวังว่าวันสตรีสากลนี้ จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรา จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อนึกถึงผู้หญิงทุกคน เพื่อให้ผู้หญิงนั้นได้มีโอกาสได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างที่สตรีทุกคนควรจะได้รับ และได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพราะดิฉันเชื่อว่าด้วยความมุมานะและอดทนของผู้หญิงจะเป็นพลังในการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย แล้ววันหนึ่งก็จะได้ยืนขึ้นมามีบทบาทได้อย่างสมศักดิ์ศรีไม่แพ้เพศชายเช่นกันค่ะ"

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 28
8 มีนาคม 2558
วันสตรีสากล
International Women's Day
‪#‎IWD2015‬ ‪#‎MakeItHappen‬

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น