วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ญาติวีรชนค้านนายกฯคนนอก หวั่นเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่


#TV24 25 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติพฤษภา 35 พร้อมด้วยญาติวีรชนเข้ามายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์ เพื่อขอให้ กมธ.ยกร่างฯทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายอดุลย์กล่าวว่า ที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกฯมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่กำหนดผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องเป็น ส.ส. ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการเปิดช่องให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกฯได้ รวมทั้งเกิดความสงสัยของสังคมบางส่วนว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการสืบทอดอำนาจนั้น ทางคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะเป็นกระทำที่สวนทางกับเจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภาคม 2535

"แม้จะเห็นว่ามีความจำเป็น และเหตุผลของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าเพื่อเป็นการผ่าทางตันให้วิกฤตการณ์ทางการเมือง หรือเป็นบันไดหนีไฟก็ตาม แต่การเปิดช่องกว้างไว้แบบนี้ อาจทำให้นายกฯไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และอาจเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นได้" นายอดุลย์กล่าว และว่า ขอให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญทบทวนด้วย แต่หาก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญต้องการวางทางออกสำหรับแก้วิกฤตก็ต้องกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับนายกฯที่จะมาจากคนนอก คือ การกำหนดให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและต้องมีคุณสมบัติที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

1 ความคิดเห็น:

  1. อ้าว .... ยังมีคนหน้าด้านอย่างนายกหนีทหารอยากเป็นนายกอีกเร้อ......ชาวโลกเขาไม่ต้อนรับแล้ว....หรือว่ายังมีคนหนีทหารอีกหลายคน......ชั่วจริงๆ.

    ตอบลบ