วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

จับตา! สมาคมโฆษณาดิจิทัล เตรียมจัดแถลงข่าว เผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจ เทรนด์อัพเดท-โฆษณาดิจิทัล


#TV24 เนื่องด้วยสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) / DAAT ตระหนักถึงการเติบโตของธุรกิจโฆษณาดิจิทัลและตัวเลข เม็ดเงินจากการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลของไทย ซึ่งในปี นี ทางสมาคมได้ร่วมกับ บริษัททีเอ็นเอส รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่น แนล (ไทยแลนด์) ทำการสำรวจตัวเลขของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลสำหรับปี 2557 และคาดการณ์ตัวเลขทั งปี ของปี 2558 ด้วยเหตุนี ทางสมาคมจึงเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางกลยุทธ์การใช้ สื่อดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพและอัพเดทถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคออนไลน์ และการใช้สื่อดิจิทัลในแต่ละ ประเภท ทั ง Display Ad , Video, Facebook Ad, Creative production, Social Media, Search, Mobile และ รวมถึงเทรนด์การใช้งานสื่อดิจิทัลในปี ถัดไป ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทย

ในโอกาสนี ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) / DAAT จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงาน แถลงข่าว เผยข้อมูลภาพร่วมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล และดิจิทัลเทรนด์อัพเดท ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องเอราวัณ ชั น 2 โรงแรมคอร์ทยาท บาย แมริออท โดยทางสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน การ เติบโตของการใช้สื่อดิจิทัลในประเทศไทย และต้องการเพิ่มการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ดิจิทัลในปี 2558 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น