วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ส่งออกฯ ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 0%


นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ได้ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยปีนี้ 0% จาก เดิมที่คาดส่งออกจะขยายตัว 1.5% เนื่องจากขณะนี้มีหลากหลายปัจจัยที่กดดันต่อภาพรวมการส่งออก ทั้งในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนแรงงาน และราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าสำคัญ และ เงินบาทที่ยังคงผันผวนในทิศทางแข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมไปถึง ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ที่เริ่มเกิดขึ้นในบางประเทศ ดังนั้นไทยควรเร่งกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออกที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไป ยังอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออกธุรกิจ ภาคบริการที่ไทยมีความแข็งแกร่ง สำหรับการส่งออกไทยเดือนก.พ.มีมูลค่า 17,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.14% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ทำให้มูลค่าการส่งออก 2 เดือน(ม.ค.-ก.พ.)มีมูลค่า 34,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.82% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งตลาดที่มีการส่งออกปรับตัวลดลงสูงที่สุดในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อาทิ ตลาดจีนลดลง 17.4% จากเป้าหมายที่ 1%, แอฟริกาลดลง 11.9% จากเป้าหมายที่ 2%, ญี่ปุ่นลดลง 9.6% จากเป้าหมายที่ 2% และสหภาพยุโรป ลดลง 4.90% จากเป้าหมายที่ 3%

1 ความคิดเห็น:

  1. นำเข้าก็เหงานะน้อง ช่วงนี้อยู่ในช่วงคนจนสงสารคนมีอันจะกิน.

    ตอบลบ