วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ทิ้งแล้วโดน! รัฐเตรียมรีดค่าเก็บขยะ บังคับจ่ายทุกหลัง เฉลี่ยเดือนละ 150.- บาท


นายเเพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว คือ การให้อำนาจเทศบาลในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์ให้เทศบาลใช้เพื่อจัดเก็บค่าจัดการขยะ ได้ครัวเรือนละ150 บาทต่อเดือน   ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะดังกล่าวได้มีการศึกษาและวิจัยแล้วพบว่า ตามปกติแต่ละครัวเรือนจะสร้างขยะ คนละ 1 ก.ก.ต่อวัน เฉลี่ยให้แต่ละครัวเรือนมีสมาชิก 5 คน แต่ละเดือนจะเท่ากับสร้างขยะ 150 ก.ก. โดยค่ากำจัดขยะเฉลี่ยก.ก.ละ 1 บาท จะเท่ากับเดือนละ 150 บาท ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานกลาง กำหนดไว้เพื่อให้เทศบาลได้มีเกณฑ์อ้างอิงในการจัดเก็บ แต่หากครัวเรือนสามารถลดปริมาณขยะได้น้อยกว่าเกณฑ์ก็อาจจะเสียน้อยกว่าหรือไม่เสียก็ได้

ซึ่งหลักการดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนตระหนักในการคัดแยกขยะ รีไซเคิลขยะ เช่น ขวด กระดาษ ซึ่งเป็นขยะประเภทที่สามารถคัดแยกไว้ขายได้ ซึ่งเมื่อสร้างขยะน้อยก็จะไม่เสียค่าจัดการขยะ เป็นต้น    โดยการเก็บค่ากำจัดขยะดังกล่าวเนื่องมาจากปัจจุบันปริมาณขยะมีมาก เเละต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการจัดการ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บค่ากำจัดขยะเพื่อให้ครัวเรือนต่างๆมีความรับผิดชอบมากขึ้น  นอกจากครัวเรือนต้องรับผิดชอบขยะของครัวเรือนของตนเอง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย โดยมีแนวคิดเก็บค่ากำจัดขยะรวมอยู่ในค่าที่พักวันละ 2 บาทต่อคน และให้สถานประกอบการเป็นผู้นำส่งเทศบาล

1 ความคิดเห็น:

  1. พอเร้อ? ไม่เก็บเพิ่มอีกนิดละ เอาไปสร้างสนามฟุตซอลในชนบท สร้างอีกซัก ๓ อุโมงค์ยักษ์ให้ กทม. จะได้ไม่ต้องย้ายไปอยู่บนดอยกัน สร้างโรงพักทั่วประเทศให้ตำรวจทีและเพิ่มเงินเดือนให้ตำรวจเยอะๆหน่อย(ไม่พอใช้......จริงๆ ไม่เชื่อถามตำรวจดู) เพื่อนๆที่ไอร์แลนด์ และอิตาลีบอกว่าเสียแพงกว่านี้หลายเท่า / สงสารป้า ลุง ปู่ ตา ย่า และพ่อ รวมทั้งแม่ผมจังเลย ไม่มีใครเคยเสียค่าขยะซักสตางค์แดงเดียวจนกระทั่งตายไปหมดแล้ว คนรุ่นนี้โชคดีจริงๆ ไม่มีโอกาสซื้อเฟรมกล้องวงจรปิดเพื่อทำกล้องดัมมี่เหมือนเมืองหลวงประเทศไทย ว่ามั๊ยคนเรียนสูงๆทั้งหลาย, คิดถึง ดร.ทักษิณจริงๆ ท่านมีแต่ให้กับให้.

    ตอบลบ