วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สตช. เปิดบริการแอพฯ “ตู้แดงออนไลน์” ฝากบ้านผ่านมือถือ-บริการประชาชน


#TV24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น "ตู้แดงออนไลน์" เป็นช่องทางแจ้งฝากบ้านและทรัพย์สินกับตำรวจ ในช่วงวันสงกรานต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเริ่มจากระบบแอนดรอยด์ก่อน จากนั่นจึงจะขยายไปยังระบบอื่น โดยการใช้งานให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตู้แดงออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน จากนั้นให้ลงทะเบียน ระบบจะส่งรายชื่อไปยังตำรวจท้องที่ ก่อนที่ตำรวจจะไปตรวจดูบ้านตามที่อยู่จากบัตรประชาชนที่แจ้งไว้ และถ่ายรูปลงในเครือข่าย เพื่อให้เจ้าของนั้นได้ตรวจสอบ

แอพพลิเคชั่น “ตู้แดงออนไลน์” เพื่อประชาชน คือระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามเหตุร้ายที่อาจเกิดกับประชาชน ชุมชนหรือบริเวณที่มีความสำคัญ

โดยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานสำหรับเจ้าของบ้านในการรับข้อมูลการเข้าตรวจบ้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจได้ทันทีที่เข้าตรวจ รวมถึงมีฟังก์ชั่นสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ โดยโครงการนี้เน้นหนักในช่วงเทศกาลระยะยาวที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบ้านในการรับทราบข้อมูลที่รวดเร็ว รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินหรือเคหะสถานในระหว่างการท่องเที่ยวระยะยาว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของระบบ :
- สามารถลงทะเบียนฝากบ้านได้
- สามารถแสดงสถานะการเข้าตรวจพร้อมรูปภาพบ้านล่าสุดและย้อนหลังได้
- สามารถแจ้งผลการเข้าตรวจด้วยข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นและอีเมลล์
- สามารถแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ออกตรวจย้อนหลัง
- สามารถทำสัญลักษณ์บนภาพและส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีพบสิ่งผิดปกติกับบ้านได้
- สามารถแจ้งเหตุจากภาพพร้อมทั้งรายงานผลได้
- สามารถโทรศัพท์ฉุกเฉินถึงสถานีตำรวจหรือสายด่วนแจ้งเหตุต่างๆภายในประเทศไทยได้

โดยแอพพลิเคชั่น “ตู้แดงออนไลน์” เพื่อประชาชน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในฝั่งของประชาชนซึ่งใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชั่น “ตู้แดงออนไลน์” สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำหรับการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจโดยคุณสามารถใช้งานได้ผ่านการลงทะเบียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น