วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ภูมิธรรม แนะทางออกประเทศ ปรองดองจะเกิดขึ้นได้ กติกาต้องเป็นธรรม


#TV24 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ https://twitter.com/phumtham หลังจากได้รับเชิญจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ที่ สโมสรทหารบก เมื่อวานนี้ (23 เมษายน 2558) โดยระบุว่า

"เมื่อวานผมได้รับเชิญไปร่วมหารือที่สโมสรทบ. ด้วยบรรยากาศที่ดี เป็นกันเองและเปิดให้ได้แสดงความเห็นกันเต็มที่..อย่างที่"ใบตองแห้ง"เขียน สาระหลักที่คุยกันคือทำอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะอยากเห็นปัญหาของประเทศ ได้รับการร่วมมือกันแก้ไขโดยเร็ว"

"สิ่งที่เราค่อนข้างเห็นเหมือนกันคือ การปรองดองจะเกิดขึ้น กติกาของประเทศที่จะใช้ร่วมกัน ต้องเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย การปฏิบัติตามกติกา ที่กำหนดร่วมกัน ต้องยุติธรรมและเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกฝ่ายต้องได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ภายใต้กติกาเดียวกัน ควรเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กว้างขวางและเห็นต่างกันได้แต่ ต้องไม่ชักนำ ยุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกัน"

นายภูมิธรรม ระบุว่า "ไม่มีทางที่คนทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดได้ คนเห็นต่างกันต้องอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้กติกาที่เห็นพ้องต้องกันและเคารพความแตกต่างกัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญ ประชาชนควรได้ตัดสินใจโดยประชามติ ควรลดเงื่อนไขบาดหมาง ขัดแย้ง เป็นไปได้ควรแก้ปัญหาคนที่ยังได้รับผลสะเทือนจากความขัดแย้ง ได้รับการประกัน, ปลดปล่อยสู่อิสรภาพและคืนความยุติธรรมความเห็นทั้งหมดท่านประธานที่ประชุมจะรับไปเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป ส่วนเรื่องที่ว่าพรรคการเมืองทุกพรรคต้องการให้ เลื่อนเลือกตั้งออกไป น่าจะเป็นการสรุปที่ให้น้ำหนักสาระการคุยที่คลาดเคลื่อน ความจริงสิ่งที่พรรคการเมืองให้น้ำหนักคือรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างและพิจารณากันอยู่ เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากและจะสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคต เราเห็นว่า ยังมีเวลาที่จะแก้ไขปรับปรุงและจะใช้ช่องทาง เช่นที่คณะตุลาการ นำเสนอต่อผู้มีหน้าที่ต่อจากนี้ไป ประธานที่ประชุมก็ได้เสนอให้ผู้มีความคิดเห็นแตกต่าง ทำข้อสรุปเป็นลายลักษณ์ อักษรนำเสนอครม.หรือหัวหน้าคสช.เพื่อพิจารณาต่อไป"

2 ความคิดเห็น:

  1. รักทักษิณ คิดถึงทักษิณ เพราะทักษิณเป็นนายกที่ดี และเป็นคนดีที่สุดในโลกปัจจุบัน / รักยิ่งลักษณ์ คิดถึงยิ่งลักษณ์ เพราะยิ่งลักษณ์เป็นนายกที่เป็นนักเลงพอ และรักคนไทย มากกว่านายกผู้ชายบางคน เช่น ไม่รบ สร้างสงคราม เป็นต้น.

    ตอบลบ
  2. หยิบ ๔๐ มาใช้ ประเทศไทยเจริญขึ้น
    หยิบ ๕๐ หรือ ๕๐๐ มาใช้ ประเทศไทยล่มจมลง
    .........ทำประชามติแค่หัวข้อนี้หละ .... สาธุชนคนเรียนสูง สปช ทั้งหลายเอ๊ย.ย...............ย! อยู่ไปก็ถลุงเงินเดือนให้สูญเปล่า.

    ตอบลบ