วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

"อนุตตมา" หนุน โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา เหน็บรัฐ ใช้ ม.44 สานต่อ นโยบายหาเสียงเพื่อไทย


#TV24 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานเศรษฐกิจเพื่อไทย กล่าวว่า

"โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา นี้เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต เราต้องมองไปยังอนาคตข้างหน้าว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอีก 20-30 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ไม่ใช่มองแค่วันนี้พรุ่งนี้ ต้องมองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจระยะยาว การพัฒนาด้านระบบพลังงานและด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีและเศรษฐกิจเจริญ"

ซึ่งโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อระหว่างสองมหาสมุทรเพื่อร่นระยะเวลาการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกา ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอาเซียน เหมือนดังที่สิงคโปร์เจริญก็เพราะสิงคโปร์เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเดินเรือส่งสินค้า มีท่าเรือน้ำลึก และมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาช้านาน ดังนั้น จึงเห็นว่า รัฐบาลควรเดินหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราต่อให้สำเร็จ"

"โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอในช่วงการหาเสียงเมื่อปี 2554 ซึ่งหากรัฐบาลนี้ทำโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณูปการใหญ่หลวงที่ทำให้ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยพัฒนาไปมาก จึงขอให้รัฐบาลทำโครงการดีๆ เช่นนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีความเด็ดขาดสามารถใช้มาตรา 44"

1 ความคิดเห็น:

  1. เจอความดีแล้ว...เฮ้....เอ้าครั้งแรก นับหนึ่ง.
    หาครั้งที่ ๒ มาด่วน....น........น.

    ตอบลบ