วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“เพื่อไทย” ยื่น สตง. เรียกคืน 46 ล้านบาท ใช้งบผิดวัตถุประสงค์-สอบก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันที่ 8 ธันวาคม) ตนจะยื่นหนังสือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการเรียกคืนเงินแผ่นดินที่นำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 46,943,800 บาท เพราะจากการติดตามตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ พบว่า อาจมีการใช้งบประมาณแผ่นดินไปในลักษณะผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ มีการใช้งบกลางไปจัดหาวัสดุคือ หินอ่อนและหินแกรนิตเพื่อใช้ประกอบการก่อสร้างฐานแท่นและลานบันไดในโครงการอุทยานราชภักดิ์

ซึ่งกรณีดังกล่าวมีการระบุว่า เป็นการจัดหาวัสดุที่เป็นทรัพย์สินถาวรใหม่ของกองทัพบก แต่ในความเป็นจริง กลับนำทรัพย์สินนั้นไปติดตั้งบนทรัพย์สินถาวรของอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กองทัพบก กรณีดังกล่าว อาจมีลักษณะที่หลีกเลี่ยงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังที่ดี

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การใช้เงินลักษณะที่คล้ายกัน สตง. เคยมีหนังสือทักท้วงมาแล้ว เห็นได้จากหนังสือด่วนมากที่ ตผ 0004/3484 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เรื่องการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยงานราชการอื่นยืมใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งการทักท้วงของ สตง. เมื่อปี 2551 เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดหาทรัพย์สินแล้วให้หน่วยงานอืนยืมใช้ ต่อมาสตง. ก็ทักท้วงว่าทำไม่ได้

ดังนั้น กรณีการใช้งบกลางของกองทัพบกไปจัดหาทรัพย์สินถาวรให้หน่วยงานอื่นได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเหตุนี้ จึงนำกรณีตามหนังสือดังกล่าว มาเป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ยื่นหนังสือให้ สตง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า จะต้องมีการเรียกเงินแผ่นดินคืนจำนวน 46,943,800 บาท จากการใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการอุทยานราชภักดิ์ หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น