วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทนาย “ยิ่งลักษณ์” แนะประยุทธ์ อย่าก้าวก่ายคดีจำนำข้าว


วันนี้ 26 ธันวาคม 2558 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความส่วนตัวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ฯ ได้กล่าวถึง การแถลงผลงานรัฐบาล กรณีที่ พลเอกประยุทธ์ พูดถึงเรื่องคดีจำนำข้าวว่า "เรื่องคดีจำนำข้าว คดีทั้งหมดไม่ผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น" นั้น

ทนายนรวิชญ์ กล่าวว่า น่าแปลกใจ คดีเรื่องจำนำข้าว ถูกนำไปเป็นผลงานเด่นของรัฐบาล ที่จำต้องนำไปแถลงเป็นผลงานของรัฐบาลด้วย ทั้งที่คดีความทั้งหลายก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นขบวนการของศาล

ทนายนรวิชญ์ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนที่พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า “ในเรื่องคดีจำนำข้าว คดีทั้งหมดไม่ผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น” นั้น ถือเป็นการก้าวก่ายคดี โดยเฉพาะในส่วนคดีความรับผิดในทางแพ่ง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนชุดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่พลเอกประยุทธ์ฯ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว และยังมีพยานบุคคลอีกหลายปาก ที่ต้องไต่สวนข้อเท็จจริง

ทนายนรวิชญ์ กล่าวอีกว่า หากคณะกรรมการฯ ยึดตามระเบียบการไต่สวน ตาม ข้อ 15 ที่คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม คณะกรรมการฯ ก็ต้องดำเนินการไต่สวนพยานบุคคลที่เหลือทั้งหลายให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง

แต่หากคณะกรรมการฯ ยึดตามคำพูดของพลเอกประยุทธ์ ก็คงไม่มีการไต่สวนพยานที่เหลืออีกต่อไป อันถือได้ว่าคณะกรรมการฯ เองไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ตามระเบียบ ข้อ 15

ทนายนรวิชญ์ จึงร้องขอไปยังพลเอกประยุทธ์ ฯ อย่าได้ก้าวก่ายการไต่สวนคดีของคณะกรรมการฯ ควรให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ตามระเบียบ ข้อ 15

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น