วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

"จาตุรนต์" โต้กลับ ยื่นฟ้องยกเลิกคำสั่งถอนหนังสือเดินทางโดยมิชอบ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00น. ที่ผ่านมา นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ กรณีถูกเพิกถอนหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้ยื่นฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล รัฐมนตรีต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการกงศุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีลำดับที่ 1-7 ตามลำดับ

ในคำฟ้องระบุว่าเหตุผลในการยกเลิกหนังสือเดินทางของตน เป็นความเท็จ เพราะตนไม่ใช่บุคคลที่มีหมายจับ หรืออยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดออกหมายจับตน หากเห็นที่อ้างในหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเรื่องคดีที่อัยการศาลทหารกรุงเทพได้ยื่นฟ้องตน ก็เป็นเรื่องที่ตนถูกควบคุมตัวโดยสมัครใจ ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการออกหมายจับแต่อย่างใดทั้งสิ้น คดีดังกล่าวซึ่งเป็นคดีเดียวที่มีการฟ้องอยู่ในขณะนี้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทหาร ที่ตนได้รับการปล่อยชั่วคราวจากศาลทหาร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

นอกจากนี้เหตุผลในการยกเลิกหนังสือเดินทางก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เหตุที่ระบุในคำสั่งดังกล่าว ขัดต่อเหตุผลที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสื่อมวลชน แสดงให้เห็นว่า การยกเลิกหนังสือเดินทางของตนเป็นประเด็นทางการเมือง เนื่องจากได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ว่ามีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งแสดงความเห็นการเมืองอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้มีอำนาจไม่พอใจ ซึ่งเป็นการเลือกปฎิบัติ เป็นการจงใจกระทำละเมิดโดยผิดกฎหมาย ทำให้ตนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อเสรีภาพในการเดินทาง ความเสียกายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง เสียหายต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ

“คดีนี้ผมได้พยายามขอคำชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงศุล รวมทั้งได้ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการชี้แจงใด ๆ จากกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการพิจารณา ผลการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว หรือแจ้งให้ผมทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผมจึงจำเป็นต้อใช้สิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป” นายจาตุรนต์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น