วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

มูลนิธิคอนราดฯ จัดเสวนาวิชาการหนุน ไทย-เยอรมัน แลกเปลี่ยนนโยบายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนา ในหัวข้อ "Public health policy for an aging society experience from Germany" ณ โรงแรมสุโกศล 

ทางด้าน Mr.Michael Winzer ผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ให้สัมภาษณ์กับ กองบรรณาธิการ Social Media TV24 ว่า "วัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยมีวิทยากรจากเยอรมนีมาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มาร่วมงาน"

ขณะที่ Mr.Thomas Stritzl สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พรรค CDU ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข ระบุว่า “นโยบายพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของประเทศเยอรมนี วัตถุประสงค์หลักคือรัฐต้องการที่จะให้การดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเยอรมัน ซึ่งในเรื่องที่จะให้การดูแลที่ดีที่สุด มันก็จะต้องมีระบบเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่าย เรื่องเงิน งบประมาณมาเกี่ยวข้อง ก็เลยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้การประกันสุขภาพ”


#TV24 สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนา ในหัวข้อ "Public health policy for an aging society experience from Germany" ณ โรงแรมสุโกศลทางด้าน Mr.Michael Winzer ผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ให้สัมภาษณ์กับ กองบรรณาธิการ Social Media TV24 ว่า "วัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยมีวิทยากรจากเยอรมนีมาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มาร่วมงาน"
Posted by TV24 สถานีประชาชน on 6 มกราคม 2016


Thomas Stratal gave an exclusive interview with TV24's Pong Ma...

#TV24 สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนา ในหัวข้อ "Public health policy for an aging society experience from Germany" ณ โรงแรมสุโกศลทางด้าน Mr.Thomas Stritzl สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พรรค CDU ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข ระบุว่า “นโยบายพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของประเทศเยอรมนี วัตถุประสงค์หลักคือรัฐต้องการที่จะให้การดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเยอรมัน ซึ่งในเรื่องที่จะให้การดูแลที่ดีที่สุด มันก็จะต้องมีระบบเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่าย เรื่องเงิน งบประมาณมาเกี่ยวข้อง ก็เลยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้การประกันสุขภาพ”

Posted by TV24 สถานีประชาชน on 7 มกราคม 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น